Profil

“I en svær tid skal du ikke stå alene med dine problemer”

Jeg, Rikke Toft Boesen er kvinden bag Helsingør Psykologpraksis. Jeg er uddannet autoriseret psykolog fra Københavns Universitet og har en bred erfaring fra andre fagområder, herunder specialpædagogik, kropsterapi og naturterapi.

I mit arbejde som autoriseret psykolog lægger jeg vægt på, at du i en svær tid ikke står alene med dine problemer.

Jeg synes, tendensen i det vestlige samfund er, at vi mennesker ofte tror, at vi skal klare alting selv. ”Du skal fremstå stærk, være handlekraftig, glad & smilende. Du bør have et godt job eller være i gang med en spændende uddannelse. Du skal være den bedste udgave af dig selv, enten du er mor, far, ung, kæreste, ven, bror, søster m.m. Du bør spise sundt, motionere, gå op i dit udseende osv.”

Min holdning er, at denne tendens, hvor mange mennesker oplever alt muligt, som de bør gøre, (vi kunne kalde det en ”burde-kultur”) ofte skaber følelser af utilstrækkelighed, forkerthed og stress. Jo længere tid vi går og er mærket af disse følelser uden at dele dem med nogle, jo større risiko er der for, at vi føler os triste, alene og fastlåste i vores liv.

I terapien er jeg optaget af at gå imod denne samfundstendens og skabe bevægelse. Jeg mener, at vi alle har brug for støtte og opbakning i vores liv. Derfor vil du i en terapeutisk samtale hos mig få plads til i trygge rammer at fortælle om det, som du synes, er svært. Jeg vil både lytte og stille spørgsmål til det, som du oplever problematisk, men jeg vil også være opmærksom på, hvordan du trods alt har klaret det indtil nu. Hvad er det, du kan?

Vi undersøger sammen, hvilke erfaringer du har, hvad du ved om dig selv, og hvilke håb du har for fremtiden. Jeg tror på, at vores viden om livet ofte er tæt knyttet til det, som er vigtigt for os. Og når vi ved, hvad der er vigtigt for os, så har vi lettere ved at give ”burde-kulturen” modstand og leve det liv, som vi allerhelst selv vil leve.

2022 - .... Stiftet ManuVisions Naturterapiuddannelse med 2 kolleger og underviser derpå 

2020 - 2021 Kropsterapeutisk efteruddannelse i chok/traume v. ManuVision

2020 - ... Udbyder af naturbaseret terapi 

2019 - 2020 Naturterapiuddannelse v. Human Education Group

2019 - ... Underviser på ManuVision Uddannelsen

2017 Autoriseret psykolog v. Dansk Psykolognævn

2015 - 2016 DISPUKS 1-årige narrativ Supervisoruddannelse

2014 - 2017 Deltidsansættelse i Prescriba 

2014 - … Privatpraktiserende psykolog v. Helsingør Psykologpraksis

2014 - 2019 Undervisningsassistent på ManuVision uddannelsen

2014 - 2016 Koordinator i Samtalehuset, DISPUK

2013 - 2014 DISPUKS 2-årige kliniske specialistuddannelse i Narrativ psykoterapi

2013 - 2014 Praksiskandidatstilling på Center for Narrativ Terapi v. Anette Holmgren, DISPUK

2007 - 2013 Cand. Psych. fra Københavns Universitet

2012 - 2014 Frivillig i Center For Parterapi, DISPUK

2011 Universitetspraktik i ½ år v. Allan Holmgren, DISPUK

2009 - … Åbning af egen virksomhed (ManuVision kropsterapi), som stadigvæk tilbyder kropsterapeutisk træning og behandlinger den dag i dag

2007 - 2009 Studerende på ManuVision uddannelsen (www.manuvision.dk)

2004 - 2007 Afholdt kurser om autisme, samt søskendekurser

2002 - 2003 Specialkursus i gennemgribende udviklingsforstyrrelser (200 timer)

2000 - 2007 Pædagog på Ullerødskolen (Specialskole for elever med autisme)

1997 - 2000 Socialpædagogisk Seminarium Odense